Ribes vægtere formår at skabe en helt særlig stemning, når de synger deres vægtervers og fortæller om Ribes dramatiske historie.

Vægteren i Ribe går i sommerhalvåret sin traditionelle vandring gennem de gamle gader. Turen begynder på Torvet ved Restaurant Weis Stue, varer ca. 45 minutter, og det er gratis at gå med.

I gamle dage var det vægterens opgave at holde ro og orden i byens gader om natten. I Ribe skulle han tillige advare mod truende stormfloder. Det moderne politi tog efterhånden over, og de sidste rigtige vægtere i Ribe ophørte deres gerning i 1902.

I 1932 blev det besluttet at lade vægtertraditionen genopstå som led i turistarbejdet.

Vægterturene foregår på dansk og engelsk.

Vægterrundgang starter 15. juni og vægteren må kun gå med 49 tilhørere. Der uddeles deltagerbevis i form af klistermærker til de første 49 efter først til mølle-princippet. Der er ikke mulighed for tilmelding.

Efter den 8. juli må vægteren gå med 99 tilhørere og efter 8. august er tallet oppe på 199.

Vægterne går hver aften kl. 20.00 og kl. 22.00 fra 15.06. - 31.08. og fra 01.09. - 17.10. hver aften kl. 20.00.